سابسیژن

سابسیژن برای کاهش عمق فرورفتگی های عمیق سابسیژن روش بسیار موثری می باشد در این روش با آزاد کردن چسبندگی های بین پوستی و بافت همبند زیرین، پوست پروسه ترمیم را شروع می کند و در نتیجه این ترمیم کلاژن های جدید ساخته می شود که موجب پرشدن فرورفتگی ها و صاف و یک دست به نظر اطلاعت بیشتر دربارهسابسیژن[…]

میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ هر آنچه که باید درباره میکرونیدلینگ بدانید ، در این مقاله از زبان دکتر خاک سفیدی بیان می کنیم ، میکرونیدلینگ یک تکنیک بسیار جدید می باشد که به شکل گسترده دردنیا در حال حاضر در حال استفاده است ، کار اصلی آن تحریک کلاژن سازی و یک روش غیرتهاجمی است که با ایجاد یک التهاب اطلاعت بیشتر دربارهمیکرونیدلینگ[…]